EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

FİNAL SINAVI AÇIKLAMALAR: Final Sınavında 30 adet çoktan seçmeli test sorusu ve 10 puan değerinde   1 adet klasik soru yer alacak olup  konu dağılımı şu şekildedir.

SIRA KONU SORU ADETİ
1 1. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar 1
2 2. Meslek Olarak Öğretmenlik 1
3  A. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1
4 B. ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ 2
5 5. Eğitimin Felsefi Temelleri  5
6 6. Eğitimin Toplumsal ( Sosyolojik ) Temelleri 6
7 7.  Eğitimin Hukuki Temelleri 4
8 8. Eğitimin tarihsel temelleri (word) 6
9 10. Türk Milli Eğitim Sistemi 4
TOPLAM 30

KONULAR

 1. Eğitimle İlgili Temel Kavramlar
 2. Meslek Olarak Öğretmenlik
 3. Köy Enstitüleri
 4. Eğitimin Psikolojik Temelleri
   A. GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
  B. ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
 5. Eğitimin Felsefi Temelleri 
 6. Eğitimin Toplumsal ( Sosyolojik ) Temelleri
 7.  Eğitimin Hukuki Temelleri
 8. Eğitimin tarihsel temelleri (word)
 9. Türk Milli Eğitim Sistemi