RTEÜ Eğitim Fakültesi Uluslararası Kongreye Ev Sahipliği Yapacak

II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi 27/ 29 Ekim 2018 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne bağlı Eğitim Fakültesi‘de yapılacak.

Çayeli İlçesi’nde   yer alan Eğitim Fakültesi özellikle son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Bugüne kadar sayısız TÜBİTAK ve   BAB projelerine imza atan fakülte  akademisyen başına düşen yayın oranında da  ülkemizdeki eğitim  fakülteleri  arasında üst sıralarda kendisine yer bulmuş durumda. Eğitim Fakültesi’nden   mezun olan öğretmen adaylarının KPSS sınav başarıları da oldukça yüksek . Ülkemizde her yıl yapılan KPSS sınavlarında  zaman zaman derece elde eden Fakülte emsalleri arasında  üst sıralarda yer alıyor

Şu ana kadar 2 kez uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapan Fakülte bu sefer   27/ 29 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek  II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi ‘ne de ev sahipliği yapacak .

Kongre için hazırlanan bildiriler elektronik olarak hazırlanacak, Tam Metin Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. İsteyenler ise aşağıda ismi bulunan dergilere makale olarak gönderebileceklerdir:

  • Türk Öğretmen Eğitimi Dergisi
  • Türk Fen Eğitimi Dergisi
  • İstanbul Aydın  Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Pegem  Eğitim ve Öğretim Dergisi
  • Marmara Üniversitesi  Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi
  • Çanakkale Eğitim Fakültesi Eğitimde  Kuram ve Uygulama Dergisi
  • KUYEB Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi
  • TUHED Turkish History Education Journal
  • IJOFE Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi
  • IJSSR Uluslararası Sosyal Alan Araştırmaları Dergisi

 

Kongrenin temel amacı, öğretmen eğitiminin niteliğini artırmaya ilişkin yeni yönelim ve uygulamalar, özellikle de kalite güvence sistemleri ve akreditasyon üzerine yapılan araştırmalarla elde edilen bilimsel bilginin paylaşılması için uluslararası bir zemin oluşturmaktır. Bunun yanında, özellikle Türkiye’de alana yönelik farkındalık, bilgi ve bilinç seviyes

inin yükselmesine katkıda bulunmaktır.

Önemli Tarihler:

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarih:  31 Ağustos 2018

Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 30 Eylül 2018

Kongre Tarihi: 27-29 Ekim 2018

Kongre bilgilerine  www.teaccongress.com   adresinden ulaşabilirsiniz.